Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Odvajkada se ovde kopa i topi ruda bakra.
Ljudi žive u rudniku, pored rudnika,
sa rudnicima – prilagođavajući se,
menjajući i sebe i tehnologije.
Bore i borine su stalno tu – opominju nas da čuvamo prirodu,
da živimo sa njom.
Da od prirode uzimamo manje nego
što njoj ostavljamo – da živimo zajedno.
Zajedno do čistog vazduha.