Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN

Vizija zajednice

(Učenika od VI razreda osnovne škole do III razreda srednje škole)

Ekološki klub Društava mladih istraživača i Izvršni odbor Skupštine opštine Bor pristupili su izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana. Jedan od prvih koraka izrade ovog dokumenta je definisanje Vizije zajednice, tj. koncepta slike zajednice kakvu građani žele da ona bude za deset ili dvadeset godina.

Društvo mladih istraživača i Opštinska organizacija Crvenog krsta su organizovali školu eko – volontera, koja je radila 12. i 13. maja na Stolu, a čiji su polaznici bili učenici osnovnih i srednjih škola, članovi Umetničke i psihosocijalne radionice Crvenog krsta, klubova Društva mladih istraživača (Ekološkog, Etnološkog, Speleološkog i Ekološkog kluba iz Brestovca), Planinarsko – smučarskog društva “Crni vrh” i učenici OŠ “Vuk Kradžić” iz Bora.

U okviru radionica polaznici su uradili Viziju Bora, odnosno svoje viđenje kako žele da Bor i okolina izgledaju za deset godina:

A/ PRIRODNO OKRUŽENJE

 • Grad bez dima, zeleniji i zdraviji,
 • Bor – grad prepoznatljiv po zdravom životu i lepim stvarima, a ne po dimu,
 • Formiran i uređen prepoznatljiv centar grada,
 • Čiste, obnovljene i obojene fasade zgrada,
 • Obnovljene stare zgrade, uređen prostor u starim delovima grada (“Francuske kolonije”), u njima se zdravo i bezbedno živi i one pokazuju kako se grad gradio i razvijao,
 • Ograđen, obezbeđen od slučajnih padova i označen napušteni stari površinski kop, u gradui obezbeđena sva druga opasna mesta da se deca ne bi povređivala,
 • Veštačka brda od jalovine pretvorena u parkove, sa fontanama, stazama za šetnju, biciklističkim stazama, dečjim igralištima i vidikovcima sa kojih se vide grad i okolina,
 • Gradu i selima obezbeđene dovoljne količine zdrave vode za piće, uređeni prirodni izvori vode pored kojih su uređena mesta za odmor,
 • Čiste Borska i Brestovačka reka i uređene njihove obale,
 • Grad bez smeća, postavljeni kontejneri za odvajanje pojedinih vrsta otpada, ponovna prerada otpada, izgrađena odgovarajuća deponija gradskog otpada,
 • Zaštićeni prostori očuvane prirode (Stol, Lazarev kanjon, Dubašnica, Crni Vrh, Brestovačka banja), uređena izletišta (park u Brestovačkoj banji, plaže na Borskom jezeru( sa mnogo posetilaca.
 • Bor – grad prepoznatljiv po uređenim izletištima,

B/ KORIŠĆENJE PROSTORA I DEMOGRAFSKI RAZVOJ

 • Grad se gradi i širi prema Brestovačkoj banji,
 • Bagremove šume oko Bora očišćene od otpada, zaštićene od požara, obnovljene na prostorima gde su posečene, u njima izgrađene staze i postavljene klupe za odmor,
 • U gradu formirane nove zelene površine duž ulica, a u postojećim dečjim vrtićima i na igralištima obnovljena postojeća i postavljena nova oprema za igru,
 • Bor i njegova opština postaju poznati rekreativni centar za Bor i širu okolinu,
 • Razvijeni zimski sportovi na Crnom Vrhu – Crni Vrh postaje poznat centar za zimske sportove,
 • Razvijeno korišćenje Borskog jezera za brojne sportove na vodi,
 • Stol postaje centar razvoja planinarskog turizma i centar za obuku alpinista.

V/ UČEŠĆE GRAĐANA, RUKOVOĐENJE I RAZNOLIKOST

 • Za 10 godina graćani će se izboriti za svoja prava da mogu svima saopštiti ličnu inicijativu,
 • Pojedinci i grupe građana imaće kontrolu tamo gde se odlučuje o budućnosti građana,
 • Zbog različitosti u procesu stvaranja utvrdiće se cena i poštovanje rada drugih,
 • Sva udruženje građana činiće forum da bi imali uticaj na odlučivanje,
 • Izgrađen Dom u kome su smeštene organizacije koje okupljaju mlade (istraživači, planinari, izviđači…).

G/ INFRASTRUKTURA

 • Izgrađeni novi putevi, popravljen asfalt na postojećim , očišćeno žbunje i očišćeni kanali pored njih, saobraćajni znaci postavljeni tako da budu lako vidljivi,
 • Instalirana ulična rasveta u svim delovima grada i osvetljeni parkovi,
 • Izgrađen metro Bor – Brestovačka banja – Borsko jezero – Crni Vrh,
 • Uređen parkin prostor u gradu i na izletištima, prostori i zelene površine bez parkiranih vozila,
 • Na svim raskrsnicama postavljeni “ekološki semafori”a u blizini škola saobraćaj regulisan na način da je obezbeđena bezbednost dece (“ležeći policajci”, saobraćajni znaci, ograničena brzina vozila i sl.),
 • Novi gradski autobusi uvedeni u gradski prevoz koji se odvija po redu vožnje,
 • Renovirana glavna autobuska stanica,
 • Uvedeni novi putnički vozovi i železnički saobraćaj se redovno odvija,
 • Zabranjeno pranje automobila po parkovima,
 • Aerodrom stavljen u funkciju turističkog vazdušnog saobraćaja,
 • Ulice se redovno čiste od snega,
 • U gradu funkcioniše kablovska televizija.

D/ EKONOMSKA STABILNOST

 • Obezbeđen viši standard građana i veća zaposlenost mladih,
 • Uređeni hoteli i razvijen turizam (planinski, banjski, jezerski, seoski),
 • Brestovačka banja je mesto raznovrsnih mogućnosti banjskog lečenja,
 • Flaširane vode iz Brestovačke banje redovno ima u prodavnicama,
 • Brojne prodavnice, dobro snabdevene raznovrsnom robom a u njima su ljubazni prodavci.

Đ/ OBRAZOVANJE, SOCIJALNE SLUŽBE I MOGUĆNOSTI ZA REKREACIJU:

 • Bor – obrazovni centar za širu okolinu,
 • Pored redovnih škola uvedeni razni kursevi (sportske škole, škole za negu i lepotu, umetničke škole, škola računara i stranih jezika, ekološke škole, škole zdravlja, plesne škole itd.),
 • Nastava se osim u školama odvija u prirodi, van uobičajnog školsog prostora i učionica,
 • Non – stop radi internet kafe,
 • Bor i njegova okolina su rekreativni centar za nas i za širu okolinu,
 • Uređene staze za pešačenje do izletišta: Brestovačka banja, Borsko jezero, Stol, Crni Vrh, Zlotske pećine,
 • U svim delovima grada i selima izgrađeni sportski tereni,
 • Obnovljen stari sportski centar u Boru,
 • Izgrađene sporstke hale u sastavu seoskih škola,
 • Otvorene nove savremeno uređne diskoteke i kafići i u njima organizovani raznovrsni programi (žurke, maskembali, muzičke i plesne promocije, edukativni programi borbe protiv bolesti zavisnosti i sl.),
 • Parkovi, park šume i šume u okolini grada uređeni tako da u njima ljudi rado i dugo borave, provodeći svoje slobodno vreme sa decom,
 • Građani se organizovano bore za:
   

   • – čist vazduh,
   • – čistu vodu,
   • – Grad bez buke i zračenja,
   • – zdravu hranu,
   • – grad bez alkohola, droge i duvana
 • Poštuje se zabrana pušenja u određenim prostorijama a lekari aktivno učestvuju u borbi protiv pušenja,
 • Otvorene ambulante i dispanzeri za sve kategorije stanovništva: 
   • – dispanzer za školsku omladinu,
   • – dispanzer za medicinu rada,
   • – dispanzer za stare.
 • Zdravstveni objekti locirani tamo gde su potrebe građana najveće,
 • Izgrađena nova bolnica na drugoj lokaciji,
 • Izgrađen gerontološki centar,
 • Nabavka jeftinih lekova u apotekama,
 • Velika briga za duhovno zdravlje (bez sekti i drugih zavisnosti),
 • Deca se vaspitavaju da ne lome drveće i kidaju cveće u parkovima.

E/ KULTURNO NASLEĐE

 • Povodom praznina grada održava se trodnevna manifestacija raznih kulturnih dobara a na takvoj smotri prikazuju se svi najbolji rezultati iz različitih oblasti kulture kao i kulturno nasleđe ovog kraja,
 • Dostojan pristup istraživanju i sakupljanju narodnog stvaralaštva,
 • Uveden školski predmet o narodnom stvaralaštvu u svim obrazovnim ustanovama,
 • Predstavljanje putem interneta narodne tradicije ovog kraja (običaji, nošnja, tradicionalna arhitektura, i dr.),
 • Izgrađen Dom kulture sa pozorišno – operskom salom, savremenom galerijom, prostorima za iskazivanje svih vrsti kreativnosti (likovna umetnost, muzika, ples, film, moda, i dr.),
 • Dovoljan broj čitaonica i klubova za nova saznanja i svim oblastima,
 • Očuvani i renovirani spomenici i objekti kulture.

NA STOLU, 13. maja 2001.g.

Svoju maštu pretvoriće u stvarnost:
Milena, Marija, Tijana, Danijel, Marinko, Marija, Ivana, Milosav, Dražen, Saška, Sava, Ivan, Monika, Trifun, Jovana, Irena, Mira, Dejan, Katica…