Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

PROMOCIJA PROJEKTA

Irem Silajdžić predstavlja projekat na promociji u Boru

Irem Silajdžić predstavlja projekat na promociji u Boru

Promocija projekta Učešće lokalne zajednice u kontroli zagađenja rudničkim vodama organizovana je u Boru 23. oktobra 2002. godine.

Projekat su predstavili Irem Silajdžić, rukovodilac projekta, i Milan Trumić, stručni konsultant Društva mladih istrađivača u Boru.

Milan Trumić govori o uticaju rudničkih voda RTB-a na životnu sredinu Timočke krajine

Milan Trumić govori o uticaju rudničkih voda RTB-a na životnu sredinu Timočke krajine

 Učešće u promociji uzeli su predstavnici lokalne samouprave, Rudarsko – topioničarskog basena Bor, naučno – stručnih institucija, nevladinih organizacija i članovi stručnog tima za izradu Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana Bora.

Skup su pratili i mediji. Izveštaji su objavljeni u radio i tv-emisijama lokalne informativne ustanove “Štampa, radio i film” u Boru, a članci u listovima “Kolektiv” i “Danas”.

OBILAZAK PROSTORA UGROŽENOG RUDNIČKIM VODAMA

Učesnici promocije projekta obišli su slivove Borske i Kriveljske reke i Velikog Timoka koji su ugroženi rudničkim vodama. Na terenu su mogli videti sva mesta nastajanja i izlivanja rudničkih voda, kako se menja kvalitet površinskih voda u vodotocima iznad i ispod mesta izliva rudničkih voda i priobalja ovih reka, koja su nasuta nanosima flotacijske jalovine.

Brošura: Rudničke vode i okoliš.