Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Tradicionalni program Ekološki dani Bora, čiji je inicijator i glavni nosilac Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa brojnim partnerima, realizuje se 2020. godine u izmenjenim uslovima.

Za Bor, crnu ekološku tačku, je neophodno brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velikih rudarskih radova, a našoj zemlji brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija.

Ovome bi trebali značajnije da doprinesu pre svega građani i zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

U okviru globalnog projekta – Podrška građanskom aktivizmu u zajednici koji sprovode British Counsil i Trag fondacija a finansira  Vlada Ujedinjenog kraljevstva podržala je Projekat Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine Društva Mladih istraživača Bor.

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, 5. juna, održan je virtualni meeting, sastanak, sa prezentacijama i raspravom.

 

Prezentacije:

O svetskom danu zaštite životne sredine – Anita Demiri, DMI Bor

Prirodne vrednosti Bora i njihova zaštita – Nataša Ranđelović, DMI Bor

Platforma zajedničkog delovanja ekoloških organizacija Bora – Zvonko Damnjanović, Građanska čitaonica Evropa

 

Partnerske OCD na projeku su:- Udruženje za razvoj sela Village, Udruženje za lokalni razvoj Grupa 55, Građanska čitaonica Evropa,  Pokret za novo doba, Udruženje Alternativa, Dom omladine, udruženje Ekoeast Bor, Udruženje Čukaru Peku, Ekobaština, Fondacija Berko, Gipsy Soul i dr. Seoske Mesne zajednice posebno ugroženih naselja: Slatina, Krivelj, Brestovac, Metovnica, Zlot. Naučne i druge institucije – Tehnički fakultet, Institut za rudarstvo i metalurgiju, ostale obrazovne institucije i druge ustanove.

 

U najavi ovog dogadjaja na TV Bor je gostovao Dragan Ranđelović, Predsednik DMI Bor, što je bila prilika da iznese ključne stavove i ukaže na ekološke probleme borske sredine.

Najavili drugi mediji:  Medija Centar Bor.