Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

#AKTivniZajedno

Tokom juna meseca beležimo da je Društvo mladih i straživača sa partnerima Domom omladine, Alternativom i Gradskom upravom grada Bora ostvario značajan broj aktivnosti u okviru projekta “Zajedno za Bor bez dima”:

Detaljnije…

Tribina “Zajedno za čist vazduh za Svetski dan zaštite životne sredine” održana je 3. juna.

Projektni tim, je predložio i nakon održanih konsultacija utvrdio  Akcioni plan za rad na poboljšanju rada Monitoring tima za vazduh.

Monitoring tim za kvalitet vazduha Gradske uprave grada Bora je razmatrao podatke o kvalitetu vazduha tokom maja 2021. godine i predložio preduzimanje odredjenih mera.

Fokus grupa je analizirala mišljenja i stavove, iskustva, ideje i reakcije mladih o životnoj sredini.

Tomas Šib, Ambasador SR Nemačke sa saradnicima u okviru posete Istočnoj Srbiji (25. juna 2021. god) je posetio Bor i ovom prilikom bio gost Gradonačelnika Bora, posetio je Javno komunalno preduzeće Toplana i vodio razgovore sa predstavnicima Društva mladih istraživača.

Monitoring tim jun 2021

Projektni tim 18062021

Projektni tim

Tribina 3. jun 2021 Toplica Marjanović

Detaljnije…