Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Društvo mladih ist raživača prvi put organizovalo trodnevni  Eko kamp novinara.

Učesnici eko kampa bili su eminentni novinari iz udruženja „Eko vest“ iz Srbije i Vojvodine. Na trodnevnom kampu učestvovalao je 20 novinara i peto člana delegacija centra za kulturu „Aco Šopov“ iz Štipa- Republika Makedonija.

Tokom trodnevnog kampa učesnici su imali prijem u opštini Bor. Više sastanaka sa lokalnim novinarima i organizacijama civilnog društva. Društvo mladih istraživača predstavilo je svoj rad, svoje projekte, upoznalo je novinare sa aktivnostima koje su pkanirane u ovoj i narednoj godini. Takođe i partner na projektu „CSOnnect“ „Village“ na sastanku upoznalo učesnike sa dosadašnjim radom kroz razgovor i film o radu „Village“.

Tokom kampa obišle su se prirodne vrednosti „zelenog prstena“, Lazareva pećina, Lazarev kanjon, Brestovačka banja, Borsko jezero i Dubašnica.

Učesnici su posetili delove RTB-a. Kafić „Jama“ na 400m ispod zemlјe, površinski kop i hemijsko jezero „ Robule“.

Eko kamp je izveden kroz aktivnosti na  projekatu „CSOnnect“ koji se realizije već drugu godinu zaredom kao podrška organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine.