Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

U okviru programa Ekološki dani Bora počelo obeležavanje Dana Dunava radionicom na Brestovačkoj i Borskoj reci. Učenici osnovnoškolskog uzrasta iz Bora, Brestovca i Šarbanovca upoznali su se sa stanjem kvaliteta vodotokova u okolino Bora, antropogenim uticajem na ove vodotokove i mogućnostima njihovog delovanja i delovanja građana da se ovo stanje degradacije vodotokova promeni. Radionicu organizovalo UG”Village” u okviru programa CSConnect, a realizovali biolozi Nataša Ranđelović i Aleksandar Bogosavljević.Ekološki dani Bora

Više od tri decenije u iščekivanju zaštite!
“Kučaj-Beljanica” novi nacionalni park (2018-te, da ili ne?)

Područje Južnog Kučaja je područje nezagađene prirode što je veoma retko u Srbiji. Prelepi pejzaži ovde zadovoljavaju sve ekološke standarde i reč je o kraškom području koje je bogato jamama, pećinama, vrtačama, ono što se retko nalazi kod nas na malom prostoru. Ono što je jedinstveno je bogatstvo šuma, posebno bukvom koja se prirodno obnavlja i izuzetno je dobrog kvaliteta
Unutar Južnog Kučaja biće određena tri stepena ili zone zaštite. Prva zona isključuje svaku eksploataciju drveta, peska, vode i drugog prirodnog bogatstva, dok ostale dve omogućavaju korišćenje uz nadzor. Zaštitu će dobiti područje prašume Vinatovača, koja ima 37 hektara na nadmorskoj visini od 640 do 800 metara i gde rastu bukve starije od 350 godina, vodopadi Lisine i Prskalo, tri klisure, više pećina, vrh Beljanice. Biće postavljen stalni sistem nadzora i gazdovanja, izgrađene i obeležene staze i putokazi, postavljani zabavni rekviziti.

Galerija fotografija na linku ispod:

http://mibor.rs/galerija/nggallery/ekoloski-dani-bora/Ekolo%C5%A1ki-dani-Bora