Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Društvo mladih istraživača Bor, u partnerstvu sa Prirodnjačkim muzejem Beograd i udruženjem Rock and Ice-Speleološki klub, realizuje projekat koji sufinansira Ministarstvo zaštite životne sredine RS.

Opšti cilj ovog projekta je zaštita i unapređenje kvaliteta očuvane prirode prostora Kučaja na području opštine Bor.

Projekat se realizuje se kroz dve glavne grupe aktivnosti:

 1) sistematizacija dokumentacije nosioca projekta i partnera i upoređivanje sa postojećim podacima  u  do sada pripremljenim elaboratima o zaštiti Kučaja, prikupljanje  dodatnih podataka na terenu o staništima i vrstama  (slepi miševi i divlji sisari) i izrada predloga za zaštitu;

2) set obrazovnih i informativnih aktivnosti kojima bi se podigao nivo  informisanosti i znanja, odnosno ekološke svesti šireg kruga građana, posebno mladih o značaju zaštite ovih vrsta i čitavog Kučaja kroz naučne manifestacije na području Timočke krajine i obeležavanje odgovarajućih svetskih ekoloških datuma.

Očekuje se da realizacijom ovog projekta budu sakupljeni i obrađeni podaci sa predlogom unapređenja staništa i vrsta – slepih miševa i divljih sisara na lokalitetima Kučaja na području borske opštine, da bude podignut nivo znanja i informisanosti javnosti, posebno mladih, o stanju staništa i populacije slepih miševa  i divljih sisara na području Kučaja i njihovoj ulozi i značaju za ukupni biodiverzitet i da se) poveća prisustvo teme zaštite slepih miševa i risova, kao i čitavog Kučaja u medijima i obrazovnim programima namenjenim mladima. Posebno ralizacija projekta treba da doprinese kampanji javnog zagovaranja Društva mladih istraživača Bor za zaštitu Kučaja.

Projekat je realizovan u periodu avgust-novembar 2018., a prve terenske aktivnosti otpočele su 24. avgusta. Edukativne aktivnosti počele su obeležavanjem Noći slepih miševa 8. septembra ispred Lazareve pećine, a nastavljene na manifestacijama Noć istraživača  28. septembra i Festival nauke u Boru 3. novembra 2018..

Galerija fotografija na linku ispod:

http://mibor.rs/galerija/nggallery/slepi-misevi/Slepi-mi%C5%A1evi