Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Društvo mladih istraživača Bor, uključilo se u javne rasprave o nacrtima odluka o izmeni i dopuni prostornog plana Bora radi zabrane izgradnje MHE, o izradi Plana generalne regulacije za izgradnju vetroparka i o izradi Plana detaljne regulacije za obilaznicu radi usmeravanja teretnog saobraćaja van gradskog nadselja. Za ove odluke pripremljeni su predlozi i primedbe koje su upućene organima grada Bora.

Primedbe i predlozi na izmene dopune prostornog plana Bora radi zabrane izgradnje MHE.

Primedbe i predlozi za izmene i dopune izrade Plana generalne regulacije za izgradnju vetroparka.

Primedbe i predlozi izradi Plana detaljne regulacije za obilaznicu radi usmeravanja teretnog saobraćaja van gradskog naselja.

 

Projekat sprovode British Council i Trag Fondacija u saradnji sa
Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva