Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

U okviru projekta GEAR – Green ekonomy for Advanced Region – Zelena ekonomija za napredni region, koji se realizuje u više zemalja Balkana uz finansijsku podršku EU, Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa partnerima realizuje projekat: B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zelenu ekonomiju i zaštitu životne sredine.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je i anketa građana o zelenoj ekonomiji koja je realizovana putem interneta u periodu novembar 2019 – januar 2020. godine a zatim dopunjena radi postizanja reprezentativnosti uzorka anketiranjem građana i na skupovima i seminarima koje je organizovalo Društvo mladih istraživača i partneri.

Detaljnije…