Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

U okviru šireg projekta „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji finansira Vlada Ujedinjenog kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag Fondcija, Društvo mladih istražiuvača Bor sprovodi lokalni projekat „B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine“.

Radi pripreme za izradu novog Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Bora, odnosno po novoj zakonskoj regulativi Programa zaštite životne sredine grada, Drušvo mladih istraživača Bor kao važnu aktivnost ovog projekta planiralo je realizaciju ankete kojom bi se utvrdili stavovi građana Bora o ključnim ekološkim problemima grada i načinima njihovog rešavanja.
Anketa je realizovana u periodu mart- juni 2020.

Detaljnije…