Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

“Serbia Zijin Copper” d.o.o. Bor je podneo zahtev za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu dopunskog rudarskog projekta za povećanje kapaciteta flotacije rudnika Majdanpeka sa 6.000.000 tona na 11.000.000 tona godišnje.

Zainteresovana javnost može da izvri uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu i na vebsajtu se mogu dostavljati mišljenja u roku 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja.  

Društvo Mladih istraživača je je u propisanom roku dostavilo Mišljenje na podneti zahtev.