Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Društvo mladih istraživača je sa svojim stručnim saradnicima sačinilo niz predloga za unapređenje teksta Nacrta drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime.

U toku javnog uvida Nacrta drugog dvogodišnjeg nacionalnog ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime Društvo mladih istraživača iz Bora je, sa svojim stručnim sardnicima, pristupilo detaljnom izučavanju izveštaja i predlaganju izmena i dopuna.

 

Predložen je veći broj dopuna od kojih, smatramo, da su tri najznačajnije:

  1. Unapređenje energetske efikasnosti seoskih domaćinstava stimulisanjem korišćenja žetvenih ostataka za grejanje kuća i poljoprivrednih objekata,

  2. Iinstitucionalno jačanje lokalnih zajednica za implementaciju mera ublažavanja klimatskih promena,

  3. Razvoj i jačanje saradnje donosioca odluka i organizacija civilnog društva.

Mislimo da se ovim merama postiže mobilizacija društva za razumevanje i primenu mera ublažavanja posledica klimatskih promena.

Detaljnije…