Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine a u okviru tradicionalnih Ekolških dana Bora, 26. januara 2021. putem onlajn platforme održana je Tribina “Zašto je štetno!?”  na tribini su razmatrana pitanja i problem otpada u borskoj opštini.

O uzrocima, trenutnom stanju i posledicama kao i mogućim narednim koracima na sanaciji industrijskog, komunalnog i ruralnog otpada na tribini detaljnije su govorili: Toplica Marjanović, Nikola Stojković i Vukosav Antonijević.

Obzirom na brojna pitanja koja su prisutni postavljali stekao se utisak da je tema itekako aktuelna, ali da još uvek nisu dati svi odgovori niti je pokrenuto dovoljno akcija na sanaciji brojnih problema sa industrijskim, komunalnim i ruralnim otpadom u Borskoj opštini. 

Detaljnije o tribini …

Tribina "Zašto je štetno"