Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Заједноза Бор без дима

Корисно је да знамо како да се понашамо и сачувамо своје здравље и здравље најдражих. 
Ако осетите да је ваздух у граду знатно загађен – урадите следеће:

Прво, проверите тренутне податке о висини загађења ПМ10 и ПМ2,5 на сајтовима или апликацијама ових сајтова на вашем мобилном телефону:

Агенције за заштиту животне средине која редовно, на сваки сат, објављује податке са мерних станица у Граду(http://www.amskv.sepa.gov.rs/);
На сајту града Бора (https://bor.rs/) у делу (Тренутне вредности квалитета ваздуха, линк који вас води на: http://www.amskv.sepa.gov.rs/stanicepodaci.php);

Или на сајтовима који дају још неке додатне информације…

Детаљније…