Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva


Pregled aktivnosti na realizaciji projekta 

“Zajedno za Bor bez dima”

 


Корисно је да знамо како да се понашамо и сачувамо своје здравље и здравље најдражих.

Ако осетите да је ваздух у граду знатно загађен – урадите следеће:

Прво, проверите тренутне податке о висини загађења ПМ10 и ПМ2,5 на сајтовима или апликацијама ових сајтова на вашем мобилном телефону:


– Агенције за заштиту животне средине која редовно, на сваки сат, објављује податке са мерних станица у Граду(http://www.amskv.sepa.gov.rs/);
– На сајту града Бора(https://bor.rs/) у делу (Тренутне вредности квалитета ваздуха, линк који вас води на: http://www.amskv.sepa.gov.rs/stanicepodaci.php);

– Или на сајтовима који дају још неке додатне информације – проверите које су вредности загађења за вашу локацију:

https://getaircare.com/web/ 
https://xeco.info/xeco/vazduh/ 
https://www.ventusky.com/

Друго, понашајте се у складу са Препорукама експерата за поступаље грађана Бор у случају високих концентрација ПМ (ПМ10 или ПМ2,5) суспендованих честица у ваздуху, тачније примените их – у вашем је интересу.

Преузмите/погледајте репоруке експерата за поступање грађана Бор у случају високих концентрација ПМ суспендованих честица:

Преузмите/погледајте Препоруке за ПМ10 честице.

Преузмите/погледајте Препоруке за ПМ2,5 честице.


 

Ваше мишљење нам је веома битно, зато вас питамо,

кликните на овај линк и започните попуњавање анкете: 

Линк за попуњавање анкете.

Хвала.

Или одговорите на питања из анкете непосредно овде на сајту: 


 


Tomas Šib, Ambasador SR Nemačke sa saradnicima u okviru posete Istočnoj Srbiji (25. juna 2021. god) je posetio Bor

Ambasador SR Nemačke, njegova ekselencija gospodin Tomas Šib sa saradnicima u okviru posete Istočnoj Srbiji (25.juna 2021. god) je posetio Bor i ovom prilikom se sastao sa gradonačelnikom Bora Aleksandrom Milikićem, predstavnicima lokalne samouprave a posetio je i Javno komunalno preduzeće Toplana.

Njegova ekselencija, gospodin Tomas Šib se sastao sa predstavnicima Društva mladih istraživača koji su ga upoznali sa tenutnom ekološkom situacijom u Boru.

Razgovaralo se o programu razvoja i mogućnostima primene ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija u procesu izrade i implementacije programa razvoja lokalne zajednice.

A bilo je reči i o prostornom i urbanističkom planiranju i mogućnostima rešavanja problema nastalih razvojem rudarstva i metalurgije.

Takođe se razgovaralo i o ulozi nevladinih organizacija u informisanju, edukaciji i razvoju ekološke svesti.

Dogovorena je mogućnost nastavaka saradnje na konkretnim programima.


Fokus grupno istraživanje u oblasti životne sredine – Fokus grupa

Fokus grupa u okviru projekta „Zajedno za Bor bez dima“ koji realizuje Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Gradom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa Bor je održana (23. juna 2021.god.).

Projekat je deo šireg projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“ koji realizuje uz finasijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) konzorcijum HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

„U pitanju je projekat koji se bavi problemom zagadjenja vazduha, ali i povećanjem nadležnosti Monitoring Tima grada Bora. Ideja jeste Fokus grupa mladih na kojoj smo okupili mlade različitih doba i uzrasta: osnovce, srednjoškolce i fakultetski obrazovane mlade kako bi sakupili, različita mišljenja, različite ideje, različita znanja. Kada je ovaj program u pitanju, a radi se o zaštiti životne sredine pod sloganom: “Zajedno za Bor bez dima“ rekao je Jovan Janjić, iz Udruženja gradjana Doma omladine Bor.

Fokus grupno istraživanje u oblasti životne sredine je jedna od novijih tehnika u istraživanju stavova a zasniva se na dijalogu učesnika i realizuje prema posebnim principima ove vrste istraživanja.
Cilj dijaloga/razgovora je prikupljanje podataka o mišljenjima, osećanjima, stavovima, iskustvima, idejama i reakcijama o životnoj sredini. O iskustvu u rešavanju problema životne sredine, posebno kroz učešće javnosti. Učesnici su slobodni da obrazlažu svoje mišljenje, svoje poglede na pitanja u vezi sa time i da ih argumentuju. Svaki primer iz njihovog iskustva je dragocen. Ovom metodom želi se da se čuju mišljenja o problemima zagađenja vazduha i životne sredine uopšte. Nije jedini cilj da se sopstveno viđenje ispriča samo voditelju nego da se kroz međusobni dijalog razmenjuju mišljenja i iskustva.

Ciljevi istraživanja putem fokus grupe su:
1 . Utvrditi mišljenja, ocene i stavove mladih učesnika u dijalogu na fokus grupi o stanju životne sredine. Posebno kvaliteta vazduha, izvorima zagađenja i uticaju zagađenja na zdravlje, kao i poznavanje osnovnih nacionalnih i lokalnih dokumenata javne politike,

2 . Utvrditi ocene učesnika u radu fokus grupe mladih o stepenu njihove informisanosti i kanalima informisanja o stanju i problemima zaštite vazduha i uopšte životne sredine u Boru i šire. O evropskim ekološkim standardima, strateškim i normativnim opredeljenjima na nacionalnom i lokalnom nivou.

3 . Posebno sagledati mišljenja učesnika u radu fokus grupe mladih o stanju kvaliteta vazduha i načinima rešavanja ovog problema u gradu Boru.

4 . Sagledati mišljenja učesnika u radu fokus grupe mladih o ulozi i aktivnostima lokalne samouprave i civilnog sektora – organizacija civilnog društva, škola i dr. u rešavanju problema zagađanja vazduha.

Učesnici fokus grupe u Domu omladine.


Monitoring tim za kvalitet vazduha
je razmatrao podatke za maj 2021. godine 

Monitoring tima Grada Bora, na redovnom sastanku (22. Juna 2021. god.), je razmatrao Izveštaj o rezulatatima monitoringa vazduha za maj 2021. godine.

Konstatovano je da je početkom meseca maja vazduh u Boru bio veoma zagađen. Konstatovano je takođe da su koncentaracije sumpordioksida u Brezoniku bile opasne po zdravlje ljudi 05. maja počev od 7 sati u trajanju od 3 sata, a u Gradskom parku 6. maja, počev od 17 sati i trajale su trajale tri sata. Stalno su prisutne visoke koncentracije arsena i kadmijuma a povremeno koncentracije olova.

Monitoring tim je predložio Skupštini Grada, da pre usvajanja Kratkoročnog akcionog plana, razmatra izveštaj o aktuelnom stanju zagađenosti vazduha i pored mera predviđenih planom zahteva od SerbijaZiJin copper doo ogranak TIR da preduzme HITNE tehnološko – tehničke mere i proces proizvodnje uskladi tako da se koncentracije zagađujućih materija svedu na propisane granične vrednosti. Predložena je korekcija predloženog budžeta Grada da bi se obezbedila sredstva za realizaciju mera predviđenih Kratkoročnim akcionim planom.

Monitoring tim jun 2021

Monitoring tim 22. jun 2021. razmatra podatke za maj 2021.


Održan sastanak Projektnog tima, konsultacije i utvrđen Akcioni plan

Projekat “Žajedno za aktivno građansko društvo” sprovodi Švajcarska nevladina orgainzacija Helvetas Swiss inetrcooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje “Građanske inicijative”. Projekat je finansiran od strane Švjcarske vlade kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju – SDC.

Društvo mladih istraživača iz Bora sa Gradskom upravom Bora, Domom omladine i udruženjem “Alternativa”, u okviru ovog projekta, realizuje program “Zajedno za Bor bez dima”.

Pored drugih aktivnosti projektom je predviđena izrada dokumenata u cilju funkcionalnog, organizacionog i stručnog jačanje Monitoring tima. Za izradu dokumenata angažovan je ekspert prof. Dr Petar Dimitrijević sa Pravnog fakulteta u Nišu.

Profesor Dr Petar Dimitrijević je (18. juna 2021. god.) obavio razgovor sa članovima projektnog tima, Načelnicom Gradske uprave i članom Gradskom veća na sastanku je usvojen Akcioni plan rada za sprovođenje funkcionalnog, organizacionog i stručnog jačanja Monitoring tima.

Projektni tim 18062021

Projektni tim 18. juna 2021. god.


Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, a u okviru programa “Ekološki dani Bora 2021” i projekta inovativnih inicijativa saradnje lokalnih samouprava i OCD u programu ACT-“Zajedno za aktivno građansko društvo”, koji uz podršku vlade Švajcarske, sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative,

Društvo mladih istraživača Bor, sa Gradskom upravom Bor, Domom omladine i udruženjem “Alternativa”,

organizovalo je, u četvrtak 3. Juna 2021.god:

Tribinu “Zajedno za čist vazduh za Svetski dan zaštite životne sredine”.

Na tribini su o aktuelnom stanju zagađenosti vazduha u Boru, projektu “Zajedno za Bor bez dima”, ekspertskoj podršci projektu i doprinosu tradicionalnog ekološkog skupa “Ekološka istina – Ecoter” te naučnim saznanjima o zaštiti vazduha prisutne i javnost informisali:

Toplica Marjanović, koordinator projekta (pogledajte/preuzmite prezentaciju).

Prim. dr Petar Punović u penziji (pogledajte/preuzmite prezentaciju) i

Prof. dr Velizar Stanković profesor Tehničkog fakulteta u Boru u penziji, (pogledajte/preuzmite prezentaciju)

Prof. dr Snežana Šerbula šefica katedre
za zaštitu životne sredine Tehničkog fakulteta u Boru, (pogledajte/preuzmite prezentaciju)

 

 

 


Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.