Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Povodom Međunarodnog dana čistog vazduha Društvo mladih istraživača je organizovalo javnu tribinu o aktuelnom stanju kvaliteta vazduha i posledicama po zdravlje(7- septembar 2021.god.). 

Tribini su prisustvovali zainteresovani građani, predstavnici mesnih zajednica grada i sela, organizacija civilnog društva i neformalnih udruženja.

Dr Viša Tasić je govorio o rezultatima monitoringa u periodu januar – jul 2021. godine i uporedio sa rezultatima u istom periodu predhodnih godina.

Prim. sci. dr med. Branislava Matić Savićević je govorila o uticaju PM10 i PM2,5 na zdravlje ljudi ukazujući da posledice po zdravlje ljudi zavise i od dužine izlaganja zagađenom vazduhu.

Jovan Janjić je ispred Doma omladine u Boru ukazao na stavove mladih o aerozagadjenju koje su mladi iznosili odgovarajući na pitanja u okviru Fokus grupe.

Toplica Marjanović je govorio o merama koje su predviđene Kratkoročnim akcionim planom za poboljšanje kvaliteta vazduha, rokovima za njihovu realizaciju i potrebnim sredstvima.

Sa tribine je pokrenuta inicijativa da Skupština grada na prvoj sednici obavi rebalans budžeta kako bi se obezbedila sredstva za realizaciju Kratkoročnog akcionog plana i apelovano je da se ubrza izrada Plana kvaliteta vazuha uz uključivanje javnosti u ceo proces donošenja u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i dokumentima lokalne javne politike.

Detaljnije pogledajte i preuzmite prezentacije sa podacima sa naših stranica projekata:

Zajedno za Bor bez dima
Zajedno do čistog vazduha

Tribina-07092021-00009-Dr Viša Tasić

Image 1 of 12