Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Agencija za zaštitu životne sredine(SEPA) je objavila Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine.

 
U skladu sa zakonskom regulativom u Izveštaju je data zvanična ocena o rezultatima referentnog monitoringa vazduha za 2020. godinu, po kojoj je vazduh u Boru svrstan u treću kategoriju.

Izveštaj se može pogledati/preuzeti sa: http://www.sepa.gov.rs/download/izv/Vazduh_2020.pdf