Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Заједно до чистог ваздуха
Анкета о ставовима грађана о стању и активностима на заштити ваздуха у Бору

У оквиру ширег пројекта „Снажно зелено“ који реализује ОЦД Београдска отворена школа уз финасијску подршку ЕУ, спроведена је анкета за потребе локалног пројекта “Заједно до чистог ваздуха” који реализује Друштво младих истраживача Бор у сарадњи са Градом Бор.
Анкета о ставовима грађана о стању и активностима на заштити ваздуха у Бору спроведена је преко интернета и физичким попуњавањем током августа, септембра и октобра 2021. године.
Пројектом је било предвиђено да анкету попуни 300 испитаника али су грађани Бора показали значајно интересовање тако да је коначно попуњено 314 валидних анкета.

Анкета је садржала 12 питања на које се одговарало заокруживањем само једног одговора. Питања су била разврстана у три главне групе.
Прва група питања (5) је обухватила оцену стања квалитета ваздуха, изворе загађења ваздуха и њиховог утицаја на здравље, као и оцене односа надлежних органа према решавању проблема загађења ваздуха.
Друга група (2) питања односила се на информисаност грађана о стању квалитета ваздуха и животне средине, изворима инфомисања који се користе и посебно о коришћењу могућности информатичке технологије за праћење података о квалитету ваздуха.
Трећа, најбројнија група питања (5), односила се на решавање проблема загађеног ваздуха – ко треба да решава овај у борској средини веома изражен проблем (посебно какава би била улога и шта би требало да ради посебно тело у граду Бору – Тим за мониторинг
3 ваздуха), како се организовати у локалној заједници за његово решавање, да ли су грађани довољно укључени у решавање и како би требало да учествују у решавању проблема загађеног ваздуха.
На крају анкете је било могуће навести слободне коментаре и предлоге анкетираних.

Поједини резултати анкете су упоређивани са ставовима изнетим у сличним анкетама у којима су грађани Бора и околине учествовали 2002. и 2013. године (приликом израде локалног акционог плана – ЛЕАП) као и 2020. године (у оквиру пројекта Б-О-Р за заштиту животне средине).

Погледајте шта су грађани у овој анкети рекли / преузмите комплетан извештај.