Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva