Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Стратешка процена утицаја, у досадашњој пракси у Србији, била је само формални документ, који је формално био доступан јавности, без правог информисања и учешћа јавности у поступку његовог прихватања и без икакве контроле њене имплементације.
Мере које су њоме предвиђене су најчешће формалне, преписане из једне у другу процену. Хијерархијски нижи документи само преузимају такве одредбе што их чини још формалнијим.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

Нацрт Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину