Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Искуство у досадашњој примени Закона указује на формални приступ обавештавања јавности, као и у омогућавању учешћа у јавном увиду – презентацијама и разматрању предлога и примедби заинтересоване јавности.
Оваква пракса се мора изменити између осталог и овим предлогом закона и јавност мора бити укључена у цео процес и имати утицај на донете одлуке.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

Nacrt Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu