Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Поред низа предложених мера промотивног, информативног и едукативног карактера потребно је разрадити и реалне мере институционалног јачања, посебно локалних самоуправа и одговарајућих државних органа, привредних асоцијација и др. као и мере обезбеђивања средстава за развој и подстицање циркуларне економије (например посебне кредитне линије, посебни фондови и сл.).

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.