Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Кључна начелна примедба је да Програм не обухвата проблематику рудничког отпада, ни у аналитичком делу ( у табели Табела 1.8. Количине отпада генерисане у Републици Србији 2020. године нема података о рудничком отпаду – са образложењем да ову евиденцију не води Агенција за животну средину, али води Министратво енергетике и рударства) ни у циљевима и мерама за решавање проблема управљања отпадом.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.