Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Beogradska orvorena škola i Društvo mladih istraživača Bor su u proteklom periodu radili na Planu razvoja Grada Bora u oblasti životne sredine.


Rezultat tih aktivnosti je dokument Doprinos Planu razvoja Grada Bora u oblasti životne sredine koji je dostavljen Gradonačelniku Grada Bora a koji je zasnovan na Agendi 2030 i ciljevima održivog razvoja (COR).

Pogledajte / preuzmite Plan razvoja Grada Bora u oblasti zaštite životne sredine.