Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

U cilju informisanja javnosti o javnoj politici i praksi upravljanja komunalnim otpadom u lokalnoj zajednici u odabranim lokalnim zajednicama i na nacionalnom nivou, Zelena lista Srbije je objavila Analize o stanju i sadržaju dokumenata javne ekološke politike u oblasti upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u gradu Boru i selima koja teritorijalno pripadaju gradu Boru su za potrebe udruženja „Village“ i „Društvo mladih istraživača“ iz Bora.

Radni sastanak

Sa jednog od radnih sastanaka Zelene liste.

Detaljnije na: http://www.oplanetise.com/category/vesti/

Analizu upravljanja otpadom i dokumenta javne politike za Grad Bor pogledajte / preuzmite:
http://www.oplanetise.com/wp-content/uploads/2022/03/ANALIZA-OTPAD-GRAD-BOR.pdf

Analizu upravljanja otpadom i dokumenta javne politike za sela u okolini Bora pogledajte / preuzmite:
http://www.oplanetise.com/wp-content/uploads/2022/03/ANALIZA-OTPAD-SELA-BOR.pdf