Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Međunarodna dekada nauke za održivi razvoj na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN koju je inicirala Srbija je otpočela.

Ovaj početak dekade će Društvo mladih istraživača Bora obeležiti brojnim aktivnostima i manifestacijama zajedno sa drugim partnerskim organizacijama civilnog društva ali i brojnim ostalih suorganizatorima, uz podršku i saradnju Kancelarije za životnu sredinu i Kancelarije za mlade grada Bora.
U prilog tome govori i Program koji je dostupan javnosti a koji možete videti i preuzeti sa: sajta Društva mladih istraživača Bor.