Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Povodom Međunarodnog dana ekoloških pokreta Društvo mladih istraživača iz Bora je organizovalo 16. novembra 2023. godine javnu tribinu na kojoj su predstavljena:

  • Najnovija istraživanja učenika Tehničke škole u Boru,

  • Ciljevi i rezultati programa „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarstva u Timočkoj krajini“ koji realizuju ekološke organizacije iz Zaječara i Bora, i

  • Ukazano je kako ekološke organizacije mogu da učestvuju u pripremi, donošenju odluka i monitoringu sprovođenja lokalnih dokumenta javnih politika.

Detaljnije…