Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Zadnjih dana februara realizovan je seminar “Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine” u okviru nacionalnog projekta Podrška građanskom aktivizmu u lokalnoj zajednici. Organizator je Društvo mladih istraživača iz Bora, koje je i nosilac realzacije projekta u Boru, a partnerske organizacije civilnog društva su: Udruženje za razvoj sela Village, Udruženje za lokalni razvoj Grupa 55, Građanska čitaonica Evropa, Pokret za novo doba, Udruženje Alternativa, Dom omladine, Udruženje Ekoeast Bor, Udruženje Ekobaština, Fondacija Berko, Gipsy Soul i dr.
CILJ projekta u Boru je da se doprinese pokrenutim promenama ekološke politike grada Bora kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka, pre svega kroz jačanje kapaciteta i umrežavanje ekoloških organizacija civilnog društva. Ključna poruka ovog projekta je da je našem gradu Boru, kao poznatoj crnoj ekološkoj tački koja je istovremeno okružena zelenim prstenom, neophodno je brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine, ali i novih koji će se neminovno javljati,  u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, dok je istovremeno našoj državi u celini  neophodno brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija. Tome treba da doprinesu pre svega građani i ostale zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

U tom procesu ekološke OCD iz Bora nastoje da uspostave stalnu saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave pri donošenju odluka vezanih za ekološku politiku grada, a sa odgovarajućim državnim organima u utvrđivanju i realizaciji nacionalne ekološke politike.

U radu seminara je učestvovalo 27 polaznika iz 15 ekoloških organizacija i ostalih institucija, obrađeno je 6 tema o ključnim ekološkim problemima – zagađenja vazduha, upravljanja vodama i otpadom, posebno o povezanosti primene IKT i zaštite životne sredine, kao i o načinima učešća ekoloških OCD i građana u odlučivanju o ekološkim politikama. Posebno su bile obrađene teme o strateškim procenama uticaja i procenama uticaja, u okviru kojih su polaznici realizovali i praktične vežbe ušećča u odličivanju o procenama uticaja na stvarnom primeru projekta gradske obilaznice za teretni saobraćaj i hipotetičkom primeru izgradnje hemijske fabrike.

Agenda seminara.

Prezentacije: 

    Dragan Ranđelović – Uvodna-Prezentacija [embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/03/Uvodna-Prezentacija-Dragan-Ranđelović.pps” width=”50%” height=”50%” viewer=”microsoft”]

     Toplica Marjanović – Ključni ekološki problemi i dokumenti javne ekološke politike u gradu Boru:

      Prezentacija -Toplica Marjanović (pdf).

    Mladen Dumitrašković – Primena IKT u rešavanju problema životne sredine: [embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/03/PrimenaICTuEkologiji1deo.pps” width=”50%” height=”50%” viewer=”microsoft”]

    Marina Pešić – Vodosnabdevanja i rešavanje problema otpadnih voda Bora i dokumenta javne politike

    Ljilja Marković – Upravljanja otpadom i dokumenta javne politike: [embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/03/Presentation-otpad-Ljilja-Marković.pps” width=”50%” height=”50%” viewer=”microsoft”]

Vežbe:

    Dragan Ranđelović – [embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2020/03/Prezent-D.-Ranđelović-Dosadašnja-iskustva.pps” width=”50%” height=”50%” viewer=”microsoft”]

   Toplica Marjanović – Procena uticaja na životni sredinu

  Toplica Marjanović – Strateška procena uticaja na životnu sredinu. (pdf)

 

     Galerija.

     Objavljeno na društvenim mrežama:

           https://www.facebook.com/groups/2075181599293808/

           Medija centar KC Bor.

 

Projekat sprovode British Council i Trag Fondacija u saradnji sa
Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva