Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 


Zajedno

 

Pogledajte / preuzmite…


САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 
ЗАШТО СУ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АРСЕНА У БОРУ СТАЛНО ИЗНАД ДОЗВОЉЕНИХ ГРАНИЦА?

25. јануара 2022. године

Saopštenje za medije – DMI 25. јануар 20212

Погледајте / преузмите саопштење 


ГРАЂАНИ БОРА ДВАДЕСЕТ ГОДИНА, И МНОГО ДУЖЕ ОД ТОГА, СМАТРАЈУ ДА ЈЕ ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА НАЈВЕЋИ ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМ

Погледајте / преузмите Билтен бр. 7.

 

Bilten 7

 


САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 11. јануар 2022. год.
Где наћи новац за решавање еколошких проблема Бора и околине

Saopštenje za medije - DMI 4. jan 2022

Pročitajte / preuzmite saopštenje.


Анкета о ставовима грађана о стању и активностима на заштити ваздуха у Бору

У оквиру ширег пројекта „Снажно зелено“ који реализује ОЦД Београдска отворена школа уз финасијску подршку ЕУ, спроведена је анкета за потребе локалног пројекта “Заједно до чистог ваздуха” који реализује Друштво младих истраживача Бор у сарадњи са Градом Бор.
Анкета о ставовима грађана о стању и активностима на заштити ваздуха у Бору спроведена је преко интернета и физичким попуњавањем током августа, септембра и октобра 2021. године.
Пројектом је било предвиђено да анкету попуни 300 испитаника али су грађани Бора показали значајно интересовање тако да је коначно попуњено 314 валидних анкета.

Погледајте шта су грађани у овој анкети рекли / преузмите комплетан извештај.

BOŠ Izveštaj o rezultatima ankete o vazduhu KONACAN

Саопштење за медије Друштва младих истраживача Бора:

 

 


Информисаност младих о загађености ваздуха и заштити животне средине – фокус група 


Објављена је брошура у којој две компетентне ауторке износе научна сазнања о најактуелнијим питањима квалитета ваздуха у Бору

Проф. др Снежана Шербула – БИОМОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

“…Биљке су добри показатељи здравља земљишта на којем расту. Врхови свих биљака су сакупљачи свих загађивача ваздуха и њихових честица, хемијска анализа делова врхова биљака, може бити добар показатељ за загађена подручја када се процени у односу на позадину, вредности добијене за незагађену вегетацију.
Испитивањем биљног материјала и земљишта је утврђено да су бакар, арсен, кадмијум и олово главне загађујуће материје у испитиваној области. Ова врста истраживања је од великог значаја за оцену опасности од уласка токсичних материја преко основних животних ресурса у ланац исхране…”

Прим. др сци мед. Бранислава Матић Савићевић – УТИЦАЈ ПРИСУСТВА ОЛОВА И АРСЕНА У PM10 И PM2.5 ЧЕСТИЦАМА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ СА ОСВРТОМ НА РИЗИКЕ КОЈИМА СУ ИЗЛОЖЕНИ СТАНОВНИЦИ БОРА

У књизи се детаљно разматра утицај Арсена и Олова у суспендованим честицама ПМ10 и ПМ2.5 као и спектар еколошких и јавноздравствених препорука и мера које треба предузимати како би се негативни ефекти и ризици по становништво Бора и околине ублажили односно умањили.

Погледајте / преузмите брошуру.


Трибина о квалитету ваздуха и утицаја олова и арсена на здравље

Поводом Међународног дана чистог ваздуха, одржана је у среду 3. новембра 2021. у Медија центру Бор трибина о квалитету ваздуха и утицаја олова и арсена на здравље.

Уводничари на трибини су др Снежана Шербула, редовни професор Техничког факултета Бор и прим. др сци. мед. Бранислава Матић Савићевић.

Биомониторинг квалитета ваздуха. –  др Снежана Шербула (погледајте/преузмите)

R_Biomonitoring kvaliteta vazduha

Утицај присуства олова и арсена у PM10 и PM2.5 честицама на здравље људи са освртом на ризике којима су изложени становници Бора. – Прим. др сци. мед. Бранислава Матић Савићевић (погледајте / преузмите)

Pb As 03.11.2021SaTribine

 


Утицај арсена(As) из честица ПМ10 на здравље људи

Погледајте / преузмите лифлет – утицај арсена.

Утицај арсена(As) из честица ПМ10 на здравље људи.

Утицај олова(Pb) из честица ПМ10 на здравље људи, дистрибуција олова унутар човековог организма, мере заштите и препоруке које се тичу исхране

Утицај олова(Pb) из честица ПМ10 на здравље људи.

Погледајте / преузмите лифлет – утицај олова.


Утицај честица прашине ПМ2,5 на здравље

Погледајте / преузмите инфограф.


У најновијем броју 5. билтена ЕКО БОР

објављени су подаци о стању квалитета ваздуха у Бору у периоду јул – август 2021. године.

Bilten EKO BOR 5

Прочитајте / преузмите Билтен ЕКО БОР 5.


Zajedno za čist vazduh – povodom Međunarodnog dana čistog vazduha

Povodom Međunarodnog dana čistog vazduha Društvo mladih istraživača je organizovalo javnu tribinu o aktuelnom stanju kvaliteta vazduha i posledicama po zdravlje.

Cljevi tribine su bili: informisanje građana o rezultatima monitoringa vazduha u Boru ove godine, edukacija o uticaju na zdravlje čestica prašine PM10 i PM2,5 i upoznavanje sa Kratkoročnim akcionim planom o poboljšanju kvaliteta vazduha.

Tribini su prisustvovali zainteresovani građani, predstavnici mesnih zajednica grada i sela, organizacija civilnog društva i neformalnih udruženja.

Dr Viša Tasić je govorio o rezultatima monitoringa u periodu januar – jul 2021. godine i uporedio sa rezultatima u istom periodu predhodnih godina. Gospodin Tasić je zaključio: “Način vođenja tehnološkog procesa u topionici bakra uslovio je pojavu većih koncentracija sumpordioksida. na menom mestu Jugopetrol do avgusta 2021. godine prekoračena je prosečna dnevna koncentracija 75 dana a na mernom mestu Tehnički fakultet 22 dana. U periodu januar – juli 2021. godine detektovana su prekoračenja graničnih vrednosti za srednje dnevne koncentracije na PM10 na svim mernim mestima u gradu i okolini od 3, kod Tehničkog fakulteta do 57 dana u Brezoniku. Prerada kncentrata bakra sa većim sadržajem arsena u topionici osnovni je razlog za povećanje koncentracija AS u PM10 na svim mernim mestima u aglomeraciji Bor u periodu od 2016 – 2021. godine”.

Prim. sci. dr med. Branislava Matić Savićević je govorila o uticaju PM10 i PM2,5 na zdravlje ljudi. Posledice po zdravlje ljudi zavise od dužine izlaganja. “Izloženost do 5 dana dovode do zapaljenskih procesa respiratornih organa i umanjenja plućnih funkcija, izloženosti do 14 dana uzrokuje sistematski upalni proces, a višegodišnje izalaganje prouzrokuje povećani mortalitet od hroničnih bolesti i sniženje očekivane dužine života.”

Preporuke

Jovan Janjić je ispred Doma omladine u Boru ukazao na stavove mladih o aerozagadjenju koje su mladi iznosili odgovarajući na pitanja u okviru Fokus grupe.

Toplica Marjanović je govorio o merama koje su predviđene Kratkoročnim akcionim planom za poboljšanje kvaliteta vazduha, rokovima za njihovu realizaciju i potrebnim sredstvima.

Kratkoroćni akcioni plan

Pokrenuta je inicijativa da Skupština grada na prvoj sednici obavi rebalans budžeta kako bi se obezbedila sredstva za realizaciju Kratkoročnog akcionog plana i apelovano je da se ubrza izrada Plana kvaliteta vazuha uz uključivanje javnosti u ceo proces donošenja u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i dokumentima lokalne javne politike.

Tribina-07092021-00005-Prim. sci. dr med. Branislava Matić Savićević

Image 1 of 4


БОШ Pozivnica za tribinu 07092021


Ваше мишљење нам је веома битно, зато вас молимо, кликните на овај линк и започните попуњавање анкете: 

Линк за попуњавање анкете.

Или одговорите на питања из анкете непосредно овде на сајту: 

Хвала.

Резултате анкете ћемо објавити на овом сајту.


 

 

Пројекат „Заједно до чистог ваздуха“ се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај овог материјала нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе,
и за њега је искључиво одговорно Друштво
младих истраживача Бор.