Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Поводом Светског дана планете Земље, у оквиру програма Еколошки дани Бора, у четвртак 22. и петак 23. априла 2021. од 12,00 часова организован је семинар за представнике јавне управе и служби: градска управа, јавна предузећа и установе, школе, културне и научне институције, тим за мониторинг ваздуха…

Семинар је реализован хибридно, преко зоом платформе и учешћем групе учесника, вођена је расправа и обрађене су теме:

Документи јавне политике о квалитету ваздуха – Драган Ранђеловић

Друштвене мреже као извор информација о квалитету ваздуха – Младен Думитрашковић

Стање квалитета ваздуха у Агломерацији Бор у периоду 2016 – 2020. год. и предлог мера за побољшање – Др Виша Тасић

Законска регулатива ЕУ – Огњан Пантић

Утицај квалитета ваздуха на здравље људи и мере заштите – прим.др. Бранислава Матић Савићевић

Упутство за поступање у случајевима високих концентрација сумпордиоксида – прим.др. Бранислава Матић Савићевић

Процедуре учешћа јавности у процесу доношења одлука – Топлица Марјановић

Искуства градске управе у процесима јавних увида и презентација.

Модератор семинара: Топлица Марјановић

Детаљније погледати и преузети презентације…