Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Друштво младих истраживача је са експертима сачинило анализу квалитета ваздуха у Бору и докумената јавне политике локалне самоуправе о ваздуху.

Анализа ваздуха се односи на промене у последњих десет година до којих је дошло променом технолошких процеса топљења концентрата бакра и власничке структуре загађивача.

Анализа докумената јавне политике односи се на документа које су усвојили надлежни органи локалне заједнице и њихову примену у пракси.

Детаљније…