Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

U proteklom periodu Društvo mladih istraživača Bor je pored rada na realizaciji zadataka iz projekata u kojima učestvuje, redovno učestvovalo i u javnim raspravama koje su u toku o važnim pitanjima i povodom donošenja značajnih dokumenata.
Objavljujemo jedan broj stavova, primedbi i predloga DMI koji su upućeni državnim organima i organima lokalne samouprave:

Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra od 24.11.2020. god. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 3.12.2020.god. (Preuzmite podneto mišljenje – PDF).

Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta pripremnih radova – zemljani radovi – iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapacitete topionice bakra u kompleksu ZiJin od 17.12.2020. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 25.12.2020.god. (Preuzmite podneto mišljenje – PDF).

Gradskoj skupštini Grada Bora upućeni su “Predlozi za unapređenje teksta nacrta Odluke o budžetu Grada Bora za 2021. godinu od strane grupe OCD (Društvo mladih istraživača, Pokret za novo doba, Građanska čitaonica Evropa i Grupa 55), upućeno 19.11.2020.god. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf).

O brojnim ostalim podnetim predlozima i mišljenjima detaljnije…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *