Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Da li rudarstvo može da bude ZELENO?

Naravno da može.

Pitali smo vas u jednoj anketi šta je ZELENO RUDARSTVO i evo šta ste odgovorili:

Šta je zeleno rudarstvo.

Šta je zeleno rudarstvo -odgovori iz ankete DMI Bor 2020.

 

A ovo vidimo u blizini rudnika nakon stotinak godina rudarenja:

Crveno jezero Bor

Crveno jezero Bor nakon stotinak godina rudarenje, DMI Bor 2020.

 

A šta kažu eksperti:

Osnovni cilj zelenog rudarstva je smanjenje uticaja i štete po životnu sredinu u toku celokupnog veka trajanja rudarskih aktivnosti – od geoloških istraživanja do prestanka i zatvaranja rudnika, kao i rehabilitacija, remedijacija i revitalizacija kako bi se ostavio zdrav ekosistem na prostorima nekadašnjeg rudarenja.

Detaljnije….

Ekspertiza ZELENO RUDARSTVO Pogledajte – preuzmite ekspertizu “Zeleno rudarstvo”, autori: Toplica Marjanović, Ljiljana Marković, PDF.