Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo da je započeta izrada Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i objavilo: Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Polazne osnove – pdf)

Društvo mladih istraživača Bor je u ovoj fazi rasprave uputilo Ministarstvu rudarstva i energetike Predloge za dopunu Polaznih osnova za izradu Zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Prdloge DMI – pdf).