Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Poled na Serbia Zijin coper DOO Bor

Pogled na Serbia Zijin copper DOO Bor

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Na objavljene Polazne osnove Društvo mladih istraživača Bor, nakon konsultacija sa partnerima je uputilo Ministarstvu: Predloge za dopunu Polaznih osnova. (Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)

Spajanje dveju reka ispod rudnika.

Spajanje dveju reka ispod rudnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *