Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Društvo mladih istraživača je kod Ministarstva zaštite životne sredine pokrenulo Inicijativu za izradu Procene uticaja na životnu sredinu rudarskih objekata koji se grade za potrebe ventilacije rudnika Jama u Boru.

Počela je izgradnja ventilacionog okna u mesnoj zajdnici “Sever” neposredno pored stambenog naselja, dečjeg igrališta i bolnice. Prema pisanju medija planira se izgradnja četiri takva objekta u gradu i prigradskom naselju Brezonik.

Prostornim i urbanističkim planovima Grada Bora nije predviđena izgradnja rudarskih objekata na ovim prostorima već je  ovaj prostor predviđen za stanovanje.

Detaljnije…