Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Monitoring tim za praćenje rezultata monitoringa vazduha u Aglomeraciji Bor, radno telo lokalne samouprave, u čijem radu učestvuju predstavnici 6 nevladinih ekoloških organizacija 28. septembra održao je redovni sastanak na kome je

razmatrao rezultate monitoringa u avgustu, primenu Kratkoročnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha a osvrnuo se i na Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine Agencije za zaštitu životne sredine i Studiju o proceni uticaja projekta povećanja metalurških kapacita za proizvodnju 200.000 tona bakra sa sadašnjih 80.000t. 

Detaljnije…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *