Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Tribina je održana 14. decembra 2021. godine., a organizovana je u okviru projekta Ekosistem, a u Boru ga realizuju članice saveza Zelena lista Srbije: Društvo mladih istraživača, Udruženje građana “Village”-Pokret za razvoj Istočne Srbije i Građanska čitaonica „Evropa“.
Razgovaralo se o principima zelenog rudarstva, cirkularnoj ekonomiji i rudničkom otpadu koji svakako nosi rizike i potrebu monitoringa i blagovremenog saniranja ali i prilike i određene izazove za svaku lokalnu sredinu ali i zajednicu u celini.
O rudničkom otpadu u Boru i Majdanpeku sa potencijalom tehnogenih ležišta bakra i zlata, govorio je Prof. Dr Radoje Pantović (pogledajte/preuzmite prezentaciju), a o Principuma i praksi zelenog rudarstva kod nas i u svetu govorio je Toplica Marijanović, dip. ing. (pogledajte/preuzmite prezentaciju).
Mladen Dumitrašković, ing informatike je prisutne upoznao sa projektima digitalnog katastra rudničkog otpada u Srbiji i ukazao na neke izazove u tom pogledu (pogledajte/preuzmite prezentaciju), a o Cirkularnoj ekonomiji i rudničkom otpadu je u zaključnom izlaganju govorio Dragan Ranđelović, dipl. pol. (pogledajte/preuzmite prezentaciju).

 Detaljnije…