Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Bolje je OdRživo

Tokom januara i februara 2022. godine, realzovane su značajne aktivnosti u okviru projekta “Bolje je OdRživo”

  • Predstavnicima Gradske uprave predata je Inicijativa za ugrađivanje određenih Ciljeva održivog razvoja (Agenda 2030) u dokumente javne politike Grada Bora u oblasti životne sredine koju je izradilo Društvo mladih istraživača na osnovu analize dosadašnjih dokumenata javne politike i prikupljenih mišljenja i stavova građana preko ankete, tribina, okruglih stolova i fokus grupa. Detaljnije…
  • Jedna od projektnih aktivnosti bila je kreiranje scenarija za radionice o održivom razvoju koje se mogu koristiti u školama u redovnoj nastavi, vannastavnim aktivnostima i za vršnjačku edukaciju. Detaljnije…
  • U okviru ovog projekta izrađena su tri efektna lifleta o ciljevimaa održivog razvoja (COR) i projektu Bolje je OdRživo. Detaljnije… 1, 2, 3.
  • U Gradskoj upravi Bor održan je 10. februara 2022. sastanak predstavnika DMI Bor, Gradske uprave Bor i učenika Tehničke škole i OŠ”Dušan Radović” Bor.
    Učenici Tehničke škole predstavili su svoje volonterske aktivnosti u okviru projekata “Eco challenge” i “Bolje je OdRživo” koji se odnose na istraživanje prioriteta održivog razvoja, edukaciju vršnjaka u svojoj školi i preko društvenih grupa, akcije sakupljanja otpada za reciklažu i ozelenjavanje, kao i edukaciju stanovništva grada. Detaljnije…

 

Učesnici projekta DMI Bolje je OdRživo 1

Image 1 of 5

U razgovoru sa predstavnicima Gradske uprave Bora.

 

Bolje je OdRživo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *