Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Javna politika i praksa zaštite vazduha

Друштво младих истраживача је са експертима сачинило анализу квалитета ваздуха у Бору и докумената јавне политике локалне самоуправе о ваздуху.

Анализа ваздуха се односи на промене у последњих десет година до којих је дошло променом технолошких процеса топљења концентрата бакра и власничке структуре загађивача.

Анализа докумената јавне политике односи се на документа које су усвојили надлежни органи локалне заједнице и њихову примену у пракси.

Детаљније…

 

Корисно је да знамо како да се понашамо и сачувамо своје здравље и здравље најдражих.

Ако осетите да је ваздух у граду знатно загађен сумпордиоксидом из индустријских објеката, урадите следеће:

Прво, проверите трПрепорукеенутне податке о висини загађења на сајту Агенције за заштиту животне средине која редовно, на сваки сат, објављује податке са мерних станица у Граду:

Друго, понашајте се у складу са Препорукама експерата за поступаље грађана Бор у случају високих концентрација сумпордиоксида у ваздуху, тачније примените их у вашем је интересу:

 

Препоруке експерата за поступање грађана Бор у случају високих концентрација сумпордиоксида

Детаљније…

 

Поводом обележавања Дана чистог ваздуха а у оквиру Пројекта Јавне политике и пракса у заштити ваздуха Одржана је Трибина Друштва младих истраживача 3. новембра 2020. у просторијама Медија центра.

О пројекту Политика и пракса у заштити ваздуха говорио је Топлица Марјановић испред Друштва младих истраживача.

О квалитету ваздуха у Бору и мерењима у периоду 2016-2020 године говорио је: Др Виша Тасић, Научни саветник у Институту за рударство и металургију Бор.

Бранислав Живановић је презентирао Анализу докумената јавне политике о заштити ваздуха.

 

У расправи која је потом следила, а у којој је учествовало више присутних, као и на основу детаљних резултата вишегодишњих мерења и сагледавања докумената јавне политике о 

заштити ваздуха предложено је да се предузму адекватне мере на националном, локалном нивоу али и на нивоу привредних предузећа.

Ови предлози ће бити доступни  и јавности и надлежним органима Рпублике Србије, Града Бора и привредним предузећима на која се односе.

   Детаљније…

Monitoring tim za kvalitet vazduha Grada Bora na sastanku 22. oktobra 2020. god., razmatrao je 

Izveštaj o rezultatima monitoringa vazduha u septembru u Aglomeraciji Bor i tim povodom konstatovao da su stalno bila prisutna prekoračenja koncentracija sumpordioksida, lebdeće prašine, arsena i kadmijuma u prvoj polovini meseca, a da se zaustavljanjem rada metalurško-hemijskih pogona postepeno poboljšavao kvalitet vazduha. 

Na predlog Društva mladih istraživača, usvojeni su zaključci:

Uputiti zahtev SerbiaZiJinBorcopper.doo da u skladu sa članom 58, stav 1, tačka 1 Zakona o zaštiti vazduha dostavi informaciju o emisijama otpadnih gasova, razlozima povećane emisije, preduzetim merama sanacije i rekonstrukcije, i drugim preduzetim merama za smanjenje emisije, ciljevima i očekivanim efektima, indikatorima praćenja postignutin efekta.

Uputiti zahtev nadležnoj institucij da u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama od javnog znčaja dostavi podatke o postavljenim saobraćajnim znacima na gradskim saobraćajnicama po kojima je odlukom Skupštine opštine (grada) zabranjen tertni saobračaj i prevoz opasnih materija,

Uputiti zahtev MUP-u Bor da dostavi informaciju o kontroli tertnog saobraćaj i prevoza opasnih materija ulicama kojima je to zabranjeno i preduzetim merama protiv prekršioca odluke Skupštine opštine (grada).

  O održanom sastanku i zaključcima izvestila je i Koalicija27. 

Koaliciju 27 su osnovale organizacije civilnog društva 2014. godine sa ciljem da prate i doprinose procesu usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske Unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju EU).

Koalicija 27 zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom Unijom i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana.

 

Snažno zeleno

Seminar u okviru programa podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednice “Snažno zeleno” oranizuje Beogradska otvoren škola u Novom Sadu.

Predstavnici Društva mladih istraživača iz Bora čestvuju u radu seminara sa programom “Javna politika i praksa zaštite vazduha”.

Program “Snažno zeleno”, koji podržava EU, realizuju, svojim projektima, 14 organizacija u lokalnim zajednicama iz oblasti: zaštita vazduha, vode, prirode, upravljanja otpadom i praćenja dokumenata lokalne politike.

Detaljnije…