Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

У периоду октобар – децембар 2020. спроведена је анкете грађана Бора о њиховим ставовима о појединим аспектима учешћа јавности у одлучивању о животној средини.


Планирано је да се највећи део анкете попуни путем интернета, а само мањи део непосредним контактом са грађанима ради обезбеђивања репрезентативности појединих обележја становништва, пре свега са села. То се показало као веома важна чињеница у време ограничења физичких контаката због епидемије ЦОРОНА вирусом. Предвиђено је било да се анкетира до 200 испитаника али су на крају обрађене укупно 152 исправно попуњене анкете.


Преузмите: 
Izveštaj o sprovedenoj anketi.

Организоване су две Фокус групе. Једна 22. октобра, а друга 15. и 16. децембра. 
Фокус групно истраживање је новија техника истраживања ставова која се заснива на дијалогу учесника и реализује према посебним принципима oве врсте истраживања.


Преузмите: 
Izveštaj o stavovima održanih Fokus grupa.

Detaljnije o rezultatima sprovedene ankete i radu Fokus grupa…