Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Fokus grupa je jedna od novijih tehnika u istraživanju stavova. Fokus grupno istraživanje se zasniva na dijalogu učesnika i realizuje prema posebnim principima ove vrste istraživanja.

Cilj dijaloga/razgovora je prikupljanje podataka o mišljenjima, osećanjima, stavovima, iskustvima, idejama i reakcijama o životnoj sredini i iskustvu u rešavanju problema životne sredine različitih grupa građana, posebno kroz njihovo učešće u procesima izrade i usvajanja javnih politika. Poverljivost podataka bila je zagarantovana tako da je sve o čemu se vodio dijalog u grupama korišćeno samo za potrebe ovog istraživanja.

U okviru projekta “Zajedno za Bor bez dima” sprovedeno je fokus grupno istraživanje stavova tri grupe učesnika – predstavnika mladih, predstavnika građana iz mesnih zajednica i predstavnika javne uprave i ustanova.

Projekat su realizovali Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Gradom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa Bor.

Detaljnije…

Pogledajte / preuzmite: Zbirni izveštaj Fokus grupa