Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Tokom februara 2023. DMI Bor je realizovalo predviđen broj aktivnosti u okviru projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju – INEKP, učešćem na javnim skupovima, u medijima, javnim saopštenjima.

Detaljnije…

Na sastanku Stalnog radnog tela za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha Grada Bora predstavljen je projekat “Civilno društvo za energetsku tranziciju”Detaljnije…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *