Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine u utorak 6. juna 2023. godine održana je Tribina na kojoj su predstavljeni:

Nacrt plana kvaliteta vazduha aglomeracije Bor i 
Predlozi DMI za unapređenje Plana kvaliteta vazduha kao i 

Plan detaljne regulacije “Trujkanov potok”, kao i primedbe i sugestije na Plan detaljne regulacije.

 

Jubilarna XXX međunarodna konferencija Ekološka istina i istraživanje životne sredine – EcoTER 2023. je ove godine održana na Staroj planini 20-23. juna 2023. godine i u okviru Konferencije je održan Okrugli sto na temu: Energetska tranzicija i prilagođavanje klimatskim promenama.

 

Stavovi DMI o  Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu Republike Srbije za period do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine, prezentirani su na javnim raspravama 28. juna u Beogradu i 14. jula u Nišu.   Predlozi su po predviđenoj proceduri i u definisanoj formi dostavljeni Ministarstvu.

 

Organizovana je 19. jula Tribina DMI u okviru javnog uvida u Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan. Tribina je održana 19.07. uz učešće građana, predstvanika lokalne uprave, stručnih institucija i organizacija civilnog društva.

Prezentovan je Nacrt integrisanog energetskog i klimatskog plana kao i mišljenje i predlozi Društva mladih istraživača za izmene i dipune Plana.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *