Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

B-O-R za životnu sredinu

U okviru projekta “Bolje Organizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini“, koji uz podršku 

Ministarstva za životnu sredinu Srbije realizuje Društvo mladih istraživača Bor, u četvrtak 22. oktobra 2020. organizovana je u Medija centru Bor fokus grupa sa predstavnicima Monitoring tima za zaštitu vazduha grada Bora i ekoloških udruženja građana.
Na fokus grupi se razgovaralo o realizaciji prava građana na infomisanje i učešće u odlučivanju o životnoj sredini, o prednostima i manama novih kanala informisanja kao što su društvene mreže, o tome kako motivisati građane da učestvuju u javnim raspravama, kao i o tome kakva bi trebalo da bude uloga lokalne samouprave i zainteresovanih ekoloških nevladinih organizacija.

Detaljnije…

 

Danas (28.2.202), je otpočeo seminar “Za Bolje Organizovane Resurse za životnu sredinu” kao podrška građanskom aktivizmu. Organizator je Društvo mladih istraživača iz Bora a partnerske organizacije civilnog društva su: Udruženje za razvoj sela Village, Udruženje za lokalni razvoj Grupa 55, Građanska čitaonica Evropa, Pokret za novo doba, Udruženje Alternativa, Dom omladine, udruženje Ekoeast Bor, Udruženje Čukaru Peki, Ekobaština, Fondacija Berko, Gipsy Soul i dr.

CILJ je doprineti pokrenutim promenama ekološke politike grada Bora kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka
Ekološke OCD iz Bora su uspostavile stalnu saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave pri donošenju odluka vezanih za ekološku politiku grada.

no images were found

Našem gradu, kao poznatoj crnoj ekološkoj tački neophodno je brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, a našoj državi brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija. Tome treba da doprinesu pre svega građani i ostale zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.
Projekat se realizuje u okviru globalnog projekta – Podrška građanskom aktivizmu u zajednici koji sprovode British Counsil i Trag fondacija a finansira Vlada Ujedinjenog kraljevstva.

Društvo mladih istraživača Bor, sa partnerima Građanskom čitaonicom Evropa, Udruženjem za razvoj lokalne zajednice GRUPA 55, Udruženjem Pokret za novo doba, Udruženjem za ekologiju i zaštitu životne sredine Ekoeast, Udruženjem Čukaru Peki za zaštitu interesa meštana u zoni uticaja rudnika, Udruženjem za razvoj i zaštitu životne sredine srbijanski Vlasi i dr. uključilo se kao zainteresovana javnost (organizacije civilnog društva registrovane u oblasti zaštite životne sredine) u javni uvid u Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina  na lokaciji Čukaru Peki na teritoriji katastarskih opština Brestovac, Slatina i Metovnica, grada Bora, koji je podneo nosilac projekta preduzeće ZiJin/”Rakita Exploration” d.o.o. iz Bora. 
Uvid je izvršen na službenom sajtu Ministarstva zaštite životne sredine a rasprava o nacrtu Studije raspravljana je na posebnoj tribini OCD i građana održanoj 23. januara 2020. u Boru i tribini u ugroženom se lu Metovnica.  Ministarstvu za zaštitu životne sredine upućena su mišljenja, predlozi i primedbe, koje su većim delom predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine i obrađivača prihvatili na javnoj sednici održanoj 5.2.2020. na kojoj su učestvovali predstavnici OCD i veliki broj građana.

Projekat sprovode British Council i Trag Fondacija u saradnji sa
Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva