Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine rukovodstvo opštine Bor prihvatilo je inicijativu i  organizovao je susret – sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite životne sredine da bi se međusobno informisali o aktivnostima u ovom području i potrebama i mogućnostima zajedničkog delovanja.


Detaljnije u izveštajima RTV Bor i portala Bor 030.

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC Kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju – SIDA sprovodi Program CSOnnect – podrška organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine.

Cilj programa CSOnnect je instucionalno jačanje organizacija civilnog društva koje treba da preuzmu važnu ulogu u ključnim pitanjima vezanim za životnu sredinu u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom (poglavlje 27) kako bi pružile svoj doprinos usklađivanju uslovima za pristupanje i ostvarile dijalog sa svim društvenim činiocima koji učestvuju u ovom poduhvatu.

Za Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine (CSOnnect) u prvoj godini sprovođenja od 31.10.2016. do 31.10.2017. godine izabrano je 11 vodećih organizacija u Srbiji sa 56 partnera. U drugoj godini sprovođenje programa od 1.03. do 31.12.2018. nastavilo je takođe 11 konzorcijuma sa 66 organizacija.

Jedna od njih je i Društvo mladih istraživača Bor, sa tri partnera – Građanskom čitaonicom “Evropa”, Udruženjem Village i Udruženjem Grupa 55. Područje delovanja pretežno je usmereno na Bor kao “crnu ekološku tačku” i posebno ugroženu životnu sredinu, kao i posebno  na saradnju sa partnerima iz CSOnnect programa u istočnoj Srbiji – Timočkim omladinskim centrom iz Zaječara i Timočkim klubom iz Knjaževca, kao i savezom OCD Zelena lista Srbije čije je DMI aktivna članica. Društvo mladih istraživača i partneri ispuniće program CSOnnect preko posebnog Akcionog plana, kao i posebnog plana javnog zagovaranja…

O projektu CSOnnect videti više na:

www.csonnect.rs , o preduzetim radnjama i aktivnostima u Boru,

pratite:
fejsbuk stranicu DMI  i 

fejsbuk grupu CSOnnect.

U okviru programa 14. Majske konferencije o strategijskom menadžmentu (IMCSM18), u  hotelu “Jezero” na Borskom jezeru, Tehnički fakultet u Boru, Odsek za menadžment i Društvo mladih istraživača, organizovali su okrugli sto “Učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini”. Cilјevi okruglog stola su bili: upoznavanje stručne javnosti sa mogućnostima učešća u donošenju odluka o strategijama, planovima,programima i projektima koji utiču na životnu sredinu i prenošenje iskustva Društva mladih istraživača o svom dosadašnjem angažovanju u ovoj oblasti. 

Prisutni su izrazili zadovolјstvo što su upoznati sa temom koja doprinosi zaštiti životne sredine i podstiče na aktivno uklјučivanje naučnika i stručnjaka u naporima da se očuva i zaštiti životna sredina, odnosno da daju svoj doprinos održivom razvoju zajednice.

U sklopu implementacije CSConnect projekta kao I u okviru Ekoloških dana Bora, UG “Village” i Foto klub “Balkan internacional” u suorganizaciji sa Društvom mladih istraživača UG “Eko baština” I Foto klubom “202” iz Zaječara , od 25-29. maja 2018, organizovali treći međunarodni foto safari pod nazivom “Dobra i loša zemlja 2018”. Preko 30 renomiranih fotografa koji se ovekovečiti naše prirodne lepote ali i destruktivne posledice ljudskog delovanja na okolinu. Učestvovali su fotografi iz Slovenije, Makedonije, Poljske, Švajcarske, Velike Britanije i Srbije. Snimanja će se odvijati na najatraktivnijim lokacijama Bora i okoline.
Foto safari je realizovan uz podršku programa CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Pomoć u realizaciji Foto safariju pružili su Timočki klub iz Knjaževca, Timočki omladinski centar iz Zaječara, DOO Rakita Bor, Rudnik bakra Bor, Rudnik bakra Majdanpek, Narodni muzej „Zaječar”, JP Srbija šume OJ Boljevac.

Umetničke fotografije sa foto safarija biće prezentovane na izložbama u Boru, Zaječaru i Knjaževcu kao i u Sloveniji (Ljubljana) i Makedoniji (Štip) kao i preko elektronskog i papirnog kataloga.
Takođe fotografije sa foto safarije biće prezentovane na TV Bor i TV Paracin
Izveštaje sa foto safarija možete pogledati ovde:

https://rtvbor.rs/televizija/8320-počinje-treći-međunarodni-foto-safari-u-boru

http://zamedia.rs/stranice/vesti/7290/foto-safari-u-majdanpeku-i-donjem-milanovcu-ucestvuje-30-ak-fotografa-iz-raznih

Galerija fotografija na linku ispod:

http://mibor.rs/galerija/nggallery/foto-safari/Foto-safari

Društvo mladih ist raživača prvi put organizovalo trodnevni  Eko kamp novinara.

Učesnici eko kampa bili su eminentni novinari iz udruženja „Eko vest“ iz Srbije i Vojvodine. Na trodnevnom kampu učestvovalao je 20 novinara i peto člana delegacija centra za kulturu „Aco Šopov“ iz Štipa- Republika Makedonija.

Tokom trodnevnog kampa učesnici su imali prijem u opštini Bor. Više sastanaka sa lokalnim novinarima i organizacijama civilnog društva. Društvo mladih istraživača predstavilo je svoj rad, svoje projekte, upoznalo je novinare sa aktivnostima koje su pkanirane u ovoj i narednoj godini. Takođe i partner na projektu „CSOnnect“ „Village“ na sastanku upoznalo učesnike sa dosadašnjim radom kroz razgovor i film o radu „Village“.

Tokom kampa obišle su se prirodne vrednosti „zelenog prstena“, Lazareva pećina, Lazarev kanjon, Brestovačka banja, Borsko jezero i Dubašnica.

Učesnici su posetili delove RTB-a. Kafić „Jama“ na 400m ispod zemlјe, površinski kop i hemijsko jezero „ Robule“.

Eko kamp je izveden kroz aktivnosti na  projekatu „CSOnnect“ koji se realizije već drugu godinu zaredom kao podrška organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine.