Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Zadnjih dana februara realizovan je seminar “Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine” u okviru nacionalnog projekta Podrška građanskom aktivizmu u lokalnoj zajednici. Organizator je Društvo mladih istraživača iz Bora, koje je i nosilac realzacije projekta u Boru, a partnerske organizacije civilnog društva su: Udruženje za razvoj sela Village, Udruženje za lokalni razvoj Grupa 55, Građanska čitaonica Evropa, Pokret za novo doba, Udruženje Alternativa, Dom omladine, Udruženje Ekoeast Bor, Udruženje Ekobaština, Fondacija Berko, Gipsy Soul i dr.

CILJ projekta u Boru je da se doprinese pokrenutim promenama ekološke politike grada Bora kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka, pre svega kroz jačanje kapaciteta i umrežavanje ekoloških organizacija civilnog društva. Ključna poruka ovog projekta je da je našem gradu Boru, kao poznatoj crnoj ekološkoj tački koja je istovremeno okružena zelenim prstenom, neophodno je brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine, ali i novih koji će se neminovno javljati,  u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, dok je istovremeno našoj državi u celini  neophodno brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija. Tome treba da doprinesu pre svega građani i ostale zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

Detaljnije…

Danas (28.2.202), je otpočeo seminar “Za Bolje Organizovane Resurse za životnu sredinu” kao podrška građanskom aktivizmu. Organizator je Društvo mladih istraživača iz Bora a partnerske organizacije civilnog društva su: Udruženje za razvoj sela Village, Udruženje za lokalni razvoj Grupa 55, Građanska čitaonica Evropa, Pokret za novo doba, Udruženje Alternativa, Dom omladine, udruženje Ekoeast Bor, Udruženje Čukaru Peki, Ekobaština, Fondacija Berko, Gipsy Soul i dr.

CILJ je doprineti pokrenutim promenama ekološke politike grada Bora kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka
Ekološke OCD iz Bora su uspostavile stalnu saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave pri donošenju odluka vezanih za ekološku politiku grada.

no images were found

Našem gradu, kao poznatoj crnoj ekološkoj tački neophodno je brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, a našoj državi brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija. Tome treba da doprinesu pre svega građani i ostale zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.
Projekat se realizuje u okviru globalnog projekta – Podrška građanskom aktivizmu u zajednici koji sprovode British Counsil i Trag fondacija a finansira Vlada Ujedinjenog kraljevstva.

Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine

Našem gradu, kao poznatoj crnoj ekološkoj tački neophodno je brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, a našoj državi brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija. Tome treba da doprinesu pre svega građani i ostale zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

Društvo mladih istraživača Bor sa svojim partnerima želi da doprinese sagledavanju, definisanju i unošenju novih prioriteta i standarda ekološke politike u lokalna ekološka dokumenta grada Bora čije revidiranje treba da otpočne kako bi se brže rešavali nasleđeni problemi zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, kao i da doprinese javnim raspravama o dokumentima ekološke politike na nacionalnom nivou u procesu evropskih integracija. Do ovih prioritete treba doći iz anketa i tribina sa građanima, iz analiza stanja životne sredine i postojećih dokumenata, novih izmena i dopuna nacionalnih dokumenata, a zagovaranje za realizaciju ovih prioriteta bi bilo vršeno preko učešća u izradi i realizaciji revidiranih dokumenata, preko proširene mreže ekoloških OCD i drugih institucija, što zahteva o njihovo osposobljavanje preko obuke, izrade zajedničke platforme, kroz pojačano informisanje preko društvenih mreža i internet sajta.

  Detaljnije…

Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije je februara 2020. održao javno slušanje na temu „Kvalitet vazduha u Srbiji“.

Javnom slušanju prisustvovali su predsednica Narodne skupštine, članovi Odbora i poslanici, predstavnici odgova

rajućih ministarstva, ambasada i međunarodnih organizacija, stručnih i naučnih institucija, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, privrednog sektora i dr.

Iz grada Bora učestvovali su Toplica Marjanović iz Društva mladih istraživača Bor i Zvonko Damnjanović iz Građanske čitaonice Evropa.

Dalje…

 

Društvo mladih istraživača Bor uključilo se u JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-tehničke razrade provredno-industrijskog kompleksa „Serbia Zijin Bor Copper doo Bor“ i dali konkretne predloge i primedbe.

Predlozi i Primedbe na urbanistički projekat za potrebe urbanističko tehnićke razrade privredno industrijskog kompleksa Serbia Zijin Bor Cooper DOO Bor. 

Projekat sprovode British Council i Trag Fondacija u saradnji sa
Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva

 

Društvo mladih istraživača Bor, uključilo se u javne rasprave o nacrtima odluka o izmeni i dopuni prostornog plana Bora radi zabrane izgradnje MHE, o izradi Plana generalne regulacije za izgradnju vetroparka i o izradi Plana detaljne regulacije za obilaznicu radi usmeravanja teretnog saobraćaja van gradskog nadselja. Za ove odluke pripremljeni su predlozi i primedbe koje su upućene organima grada Bora.

Primedbe i predlozi na izmene dopune prostornog plana Bora radi zabrane izgradnje MHE.

Primedbe i predlozi za izmene i dopune izrade Plana generalne regulacije za izgradnju vetroparka.

Primedbe i predlozi izradi Plana detaljne regulacije za obilaznicu radi usmeravanja teretnog saobraćaja van gradskog naselja.

 

Projekat sprovode British Council i Trag Fondacija u saradnji sa
Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva

Društvo mladih istraživača Bor, sa partnerima Građanskom čitaonicom Evropa, Udruženjem za razvoj lokalne zajednice GRUPA 55, Udruženjem Pokret za novo doba, Udruženjem za ekologiju i zaštitu životne sredine Ekoeast, Udruženjem Čukaru Peki za zaštitu interesa meštana u zoni uticaja rudnika, Udruženjem za razvoj i zaštitu životne sredine srbijanski Vlasi i dr. uključilo se kao zainteresovana javnost (organizacije civilnog društva registrovane u oblasti zaštite životne sredine) u javni uvid u Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina  na lokaciji Čukaru Peki na teritoriji katastarskih opština Brestovac, Slatina i Metovnica, grada Bora, koji je podneo nosilac projekta preduzeće ZiJin/”Rakita Exploration” d.o.o. iz Bora. 
Uvid je izvršen na službenom sajtu Ministarstva zaštite životne sredine a rasprava o nacrtu Studije raspravljana je na posebnoj tribini OCD i građana održanoj 23. januara 2020. u Boru i tribini u ugroženom se lu Metovnica.  Ministarstvu za zaštitu životne sredine upućena su mišljenja, predlozi i primedbe, koje su većim delom predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine i obrađivača prihvatili na javnoj sednici održanoj 5.2.2020. na kojoj su učestvovali predstavnici OCD i veliki broj građana.

Projekat sprovode British Council i Trag Fondacija u saradnji sa
Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva

U nastavku projekta B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zelenu ekonomiju i zaštitu životne sredine organizovan je seminar o zelenom – eko turizmu za domaćine u seoskom turizmu.

Sa predavanja o zelenom turizmu. Predavanje o zelenom turizmu. Zeleni turizam

 

Prezentacija: Zelena ekonomija i zeleni turizam:

[embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2019/12/ZELENI-TURIZAM-Dragan-Ranđelović.pps” width=”300px” height=”300px” viewer=”microsoft”]

U okviru projekta GEAR – Green ekonomy for Advanced Region – Zelena ekonomija za napredni region, koji se realizuje u više zemalja Balkana uz finansijsku podršku EU, Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa partnerima realizovan je projekat:
B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zelenu ekonomiju i zaštitu životne sredine.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je i anketa građana o zelenoj ekonomiji.

Popunjavanjem ove anketu doprineli ste da definišemo programe obuke i infornmisanja građana o razvoju zelene ekonomije u našoj lokalnoj zajednici.

Detaljnije rezultate možete pogledati na stranici Projekta Zelene ekonomije.

A kompletan izveštaj pogledajte ovde.

 

Društvo mladih istraživača Bor, u saradnji sa Udruženjem građana GRUPA 55, Građanskom čitaonicom Evropa, Pokretom za razvoj sela Village, Pokretom za novo doba, udruženjima Eko East i Čukaru Peki, organizovalo je 22. i 31. oktobra tribine građana na kojima je razgovarano o aktuelnim ekološkim problemima grada Bora i predložene konkretni mere koje treba obuhvatiti Kratkoročnim planom zaštite vazduha u Boru, koji je u procesu izrade.

U gradskoj upravi Bor održan je 28. oktobra sastanak rukovodstva grada i predstavnika ekoloških organmizuacija civilnog društva na kome je razgovarano o zajedničkom radu na rešavanju nagomilanih ekoloških problema, a posebno o problemu zagađenja vazduha. Predstavnici DMI Bor i ostalih ekoloških organizacija izneli su niz predloga za rešavanje ekoloških problema i za unapređenje saradnje gradske uprave i civilnog društva.

Galerija fotografija na linku: http://mibor.rs/galerija/nggallery/tribina/tribina-aktuelni-ekoloski-problemi

Zakljućci Tribine.

Predlozi za izradu Kratkoročnog akcionog plana zaštite vazduha grada Bora.