Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Okrugli sto 23. jun 2020.

Okrugli sto o životnoj sredini povodom Svetskog dana životne sredine, borbe protivu desertifikacije i degradacije zemljišta i dana Dunava, kao i nasatavak međunarodne konferencije EcoTER2020 realizovane u Kladovu od 17. do 19. juna održan je 23. juna 2020. godine u Boru, u Medija centru, u organizaciji Društva mladih istraživača i Tehničkog fakulteta…

Detaljnije…

Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoj, od 16. do 19. juna u Kladovu je održana XXVIII međunarodna konferencija Ekološka istina i istraživanje životne sredine – EcoTER 2020.

Konferencija se svake godine organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Organizator konferencije EcoTER je Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor sa suorganizatorima. 

U radu konferencije u svojstvu suorganizatora učestvovali su i predstavnici društva mladih istraživača Bor.

Detaljnije…

Društvo mladih istraživača Bor realizuje projekat Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine u okviru koga je predviđena organizacija konsultativnog sastanka za predstavnike ekoloških nevladinih organizacija radi podsticanja međusobne saradnje.

Sastanak predstavnika ekoloških OCD je održan 16. juna. 2020. god.

U drugom delu sastanka razgovarano je o primeni Arhuske konvencije o pristupu informacijama, učešću građana u odlučivanju i pravnoj zaštiti u pitanjima zaštite životne sredine,

Detaljnije…

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, 3. juna, održan je virtualni meeting, sastanak, sa prezentacijama i raspravom.

Za Bor, crnu ekološku tačku, je neophodno brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velikih rudarskih radova, a našoj zemlji brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija.

Ovome bi trebali značajnije da doprinesu pre svega građani i zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

U okviru globalnog projekta – Podrška građanskom aktivizmu u zajednici koji sprovode British Counsil i Trag fondacija a finansira  Vlada Ujedinjenog kraljevstva podržala je Projekat Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine Društva Mladih istraživača Bor.

Detaljnije…

 


 

 

Partnerstvo za održivi razvoj.

 

 

16.maj.2020. – 18h
ICTs for Sustainable Development Goals (film srpski)
Upoznajte Međunarodnu uniju za telekomunikacije (ITU)
Uvodno izlaganje – Partnerstvo za održivi razvoj

18.maj 2020 – 20h
Mladen Dumitrašković – Mrežne tehnologije.
Anita Demiri – 5G potreba ili hir?
Radionica – Organizacije civilnog društva i alati za pripremu, istraživanje i analizu podataka.

Detaljnije…

 Održana Tribina za učenike povodom obeležavanje svetskih dana šuma, voda i meteorologije, koja je u okviru programa Ekološki dani Bora 2020. bila planirana za 17. mart, odložena je zbog ograničenja okupljanja i prestanka rada škola zbog epidemije. 

Tribina je organizovana on line 13. maja 2020., po metodologiji organizovanja nastave u Tehničkoj školi Bor čiji su učenici učesnici tribine.

Detaljnije...

ANKETA Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine

U okviru šireg projekta “Podrška građanskom aktivizmu u zajednici” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija, Društvo mladih istraživača Bor realizuje projekat: BOR: Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je i ANKETA građana o njihovim ocenama i stavovima u vezi zaštite životne sredine.

Molimo vas da popunite ovu anketu kako bi doprineli pripremi, usvajanju i realizaciji ključnih dokumenata javne politike zaštite životne sredine u našoj lokalnoj zajednici i šire.

Anketu popunjavate zaokruživanjem samo jednog od ponuđenih odgovora.

Započnite popunjavanje ankete sa ovog linka: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTKpuOvGdOHaYhR3X6tBSRRQjTteU8ax5nZO9omB0-USocnA/viewform?usp=sf_link 

ili je popunjavajte neposredno ovde na sajtu: