Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

EcoTER 2022

I ove godine nakon pauze od godinu dana zbog pandemije Covid-19, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoj, od 21. do 24. juna u Sokobanji se održava XXIX međunarodna konferencija Ekološka istina i istraživanje životne sredine – EcoTER 2022.

Detaljnije…

EcoTER 2020 

Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoj, od 16. do 19. juna u Kladovu je održana XXVIII međunarodna konferencija Ekološka istina i istraživanje životne sredine – EcoTER 2020.

Detaljnije…

Од стручног скупа до међународне научне конференције

“Еколошка истина” је традиционални научно стручни скуп који се већ више од две деценије одржава сваке године крајем месеца маја и почетком јуна у Бору и другим градовима Тимочке крајине и Србије. Почев од  првог скупа, одржаног 1993. године у Зајечару, “Еколошка истина” мењала је места одржавања и ширила круг тематских области, учесника и организатора. Главни организатор овог скупа је најчешће био Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору уз помоћ следећих саорганизатора: Друштва младих истраживача Бор које је стални суорганизатор свих досадашњих скупова, Завода за јавно здравље Зајечар, Института за рударство и металургију Бор, Рударско топионичарског басена Бор и других научних и стручних инстуитуција. До скора је овај скуп организован као национални и национални са међународним учешћем, међутим због растућег интереса страних учесника скуп се од 2010 године одржава као међународни.

Скуп Eколошка истина  има за циљ да окупи стручњаке из области екологије, заштите животне средине и јавног здравља као и других сродних области, да на једном месту представе резултате својих истраживања, учествују у дискусијама, сусретну старе познанике као и да стекну нова познанства. Такође, да пружи прилику и подстакне научни подмладак да се бави овим областима у сусрету са бројним научним радницима и стручњацима из земље и иностранства. Од 2014. године Скуп мења назив у Међународну Конференцију на предлог многих учесника из земље и иностранства.

У  2018. години организује се 26 по реду скуп Еколошка истина под новим називом “Eколошка истина и еколошка истраживања” -International Conference Ecological Truth and Environmental Research – ЕcоТЕR 18″ и то од 12. до 15. јуна на Борском језеру.

 Поводом 25. година одржавања Еколошке Истине објављен је рад под именом “Двадесетпет година Еколошке истине” који објављујемо на српском и енглеском језику: 

  “Двадесетпет година Еколошке истине” српски

  “Двадесетпет година Еколошке истине” енглески

 

 

КРАТАК ИСТОРИЈАТ ECO-IST СКУПОВА:  

Ред.
бр.
Eco-Ist’ Време Место
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI 
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
04. 06. 1993  
09 – 11. 06. 1994
31. 05.-02.06.1995
29. 05.-01.06.1996
08 – 12. 06. 1997
27 – 30. 05. 1998
09 – 10. 06. 1999
04 -07. 06. 2000
03 – 06. 06. 2001
05 – 08. 06. 2002
02 – 04. 06. 2003
30. 05-02.06.2004
01 – 04. 06. 2005
04 – 07. 06. 2006 
27 – 30. 05. 2007 
01 – 04. 06. 2008
31. 05.-02.06.2009
01 – 04. 06. 2010
01 – 04. 06. 2011 
30.05-02.06. 2012
04 – 07.  06.  2013
10 – 13. 06.  2014
17. – 20. 06.  2015
12 – 15.  06. 2016
12 – 15.06. 2017
12-15. 06. 2018
18 – 21.06.2019
16 – 19.06.2020
Завод за заштиту здравља Зајечар
Хотел “Језеро” Бор
Хотел “Језеро” Бор
Хотел “Дјердап” Кладово
Хотел “Лепенски вир” Д. Милановац
Хотел “Inex” Неготин
Хотел “Србија” Зајечар
Хотел “Здрављак” Соко Бања
Хотел “Лепенски вир” Д.Милановац
Хотел “Лепенски вир” Д.Милановац
Хотел “Лепенски вир” Д.Милановац
Хотел “Језеро” Бор
Хотел “Језеро” Бор
Хотел “Здрављак” Соко Бања
Хотел “Здрављак” Соко Бања
Хотел “Здрављак” Соко Бања
Хотел “Aquastar Danube” Кладово
“Бања Јунаковић” Апатин
Хотел “АЛБО” Бор
Хотел “Србија ТИС” Зајечар
Хотел “Језеро”, Бор
Хотел “Језеро”, Бор
Хотел “ПУТНИК” Копаоник
Хотел “БРЕЗА”  Врњачка Бања
Хотел “БРЕЗА”  Врњачка Бања
Хотел “Језеро”, Бор

Хотел “Језеро”, Бор
Кладово – Хотел “Aquastar Danube”

XXIX 22 21 – 24.06.2022 Хотел “Сунце” Сокобања, Србија

         

Детаље о ранијим конференцијама видети на изворној страници: http://eco.tfbor.bg.ac.rs